Skoči na glavno vsebino

UČENCI

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov centralne šole in podružničnih šol. Mandat članov je tri leta. Predstavniki so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. V vsakem oddelku se po Poslovniku sveta staršev volijo tudi namestniki predstavnikov.

Poslovnik o delu sveta staršev

(Visited 251 times, 1 visits today)
Dostopnost