Skoči na glavno vsebino

UČENCI

Roditeljski sestanki

Sodelovanje šole s starši – Roditeljski sestanki

Redno sodelovanje staršev s šolo, kontinuirana skrb za otrokov napredek bistveno prispevata k otrokovi šolski uspešnosti in ustvarjata pri otrocih občutek varnosti. Zato svetujemo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in pogovorne ure, najbolje da skupaj z otrokom.

V vsakem oddelku bomo organizirali štiri roditeljske sestanke:

V vsakem oddelku bomo organizirali štiri roditeljske sestanke:
Prvi sestanek bo organiziran med 8. in 15. septembrom 2023 v Komnu in v Štanjelu. Na njem bomo starše seznanili z okvirnim programom dela, aktualnostmi in novostmi v šolskem letu 2023/24. Spoznali bodo razredničarko/razrednika otroka in učitelje, ki bodo poučevali v oddelku. V drugem delu bo razredničarka/razrednik seznanil/a prisotne z letnim programom dela v oddelku, izvolili oz. potrdili pa bodo tudi predstavnika v svet staršev.

Drugi sestanek bo organiziran kot predavanje z aktualno tematiko.

Tretji sestanek bo organiziran kot srečanje staršev z razredniki in sorazredniki praviloma v mesecu februarju.

Četrti sestanek bo organiziran po razredih. Vsebina roditeljskega sestanka bo vezana na psihološke in razvojne značilnosti otrok oz. na naloge ali posebnosti, ki sledijo učno-vzgojnemu procesu v šoli.

(Visited 179 times, 1 visits today)
Dostopnost