Skoči na glavno vsebino

Učenci

Skupnost učencev

Skupnost učencev

Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja parlament učencev.

Parlament se sestane najmanj dvakrat letno. Na prvem sestanku izvoli predsednika parlamenta in sprejme letni program dela.

V okviru šolske skupnosti bodo učenci skrbeli za urejenost šolskih in obšolskih površin – Zelene straže, tisti, ki bodo doma pozabili šolske copate pa si jih bodo lahko sposodili na šoli.

Mentorica skupnosti učencev sta učiteljica Anja Humar Korečič in pedagoginja Martina Štrancar.

V Tednu otroka (od 2. do 8. oktobra 2023) bodo v okviru šolske skupnosti organizirane aktivnosti pod naslovom »Zakaji in zatoji radovednosti«.

Pripombe, predloge, opozorila o nepravilnostih, pobude nam lahko sporočite tudi na kontaktni telefon šolske pedagoginje.

(Visited 128 times, 2 visits today)
Dostopnost