Skoči na glavno vsebino

UČENCI

Obvestila starši

Opravičevanje odsotnosti

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti ste starši dolžni najkasneje v petih dneh po izostanku, razredniku sporočiti vzrok izostanka (osebno ali v pisni obliki), sicer jih razrednik pozove, da izostanek opravičijo oz. se ure štejejo za neopravičene. Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot 5 delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka.

Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko traja (strnjeno ali v več delih) največ 5 delovnih dni.

Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

Povezavo do obrazca najdete tukaj.

Če učenec zapusti podaljšano bivanje predčasno, mora imeti pisno potrdilo staršev.

(Visited 385 times, 2 visits today)
Dostopnost