Skoči na glavno vsebino

Kdaj je šola odprta

Poslovni čas in uradne ure

Šola posluje pet dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka, izjemoma pa tudi ob vnaprej določenih sobotah.  Poslovni čas šole je od 6.30 do 16.30.

Dejavnost

Od

Do

Jutranje varstvo 6.30 7.50
Varstvo vozačev 7.30 7.50
Pouk, dodatni in dopolnilni pouk, izbirni predmeti, interesne dejavnosti 7.55 14.15
Podaljšano bivanje 11.30 16.30
Varstvo vozačev 12.20 14.40
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov šolskih prostorov 13.30 22.00

 

Uradne ure za uporabnike storitev

čas

čas

pomočnica ravnateljice  po dogovoru
poslovna sekretarka 7.30 – 9.00 13.30 – 15.00
računovodji 9.00 – 11.30 13.30 – 15.00
šolska svetovalna delavka 8.00 – 15.00  
ravnateljica 10.00 – 11.30 12.00 – 13.30
vodja kuhinje 7.00 – 8.00 13.00 – 14.00
knjižničarka 7.30 – 8.30 13.00 – 14.00

Strokovni in administrativni delavci so osebno ali po telefonu dosegljivi v času uradnih ur, v nujnih primerih pa tudi izven.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Dostopnost