Skoči na glavno vsebino

Učenci

Šolska prehrana

Prehrana

Učenci se lahko v šoli naročijo na naslednje obroke: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico, vsi učenci pa imajo dopoldne na razpolago tudi sadje in vodo.

Z vidika uravnoteženega prehranjevanja in zdravega telesnega razvoja je ustrezno prehranjevanje otrok zelo pomembno, zato predlagamo, da vsi učenci v šoli zaužijejo vsaj en obrok.

Prijava in odjava obrokov

Obroke lahko odjavite samo preko aplikacije mojaMALICA.

Ob kakršni koli težavi se lahko obrnete na nas, na telefonsko številko 05 73 18 924 (računovodstvo – Elena Frankič).

V primeru nedelovanja aplikacije zaradi tehničnih težav se lahko še vedno poslužujete e-mail naslova prehrana.os.komen@gmail.com

V kolikor prijavljate oz. odjavljate obrok za celo šolsko leto ter s tem spreminjate oddano Prijavo učenca na šolsko prehrano, morate to storiti pisno, z vsemi potrebnimi podatki.

Malica
Čas dopoldanske malice je od 9.30 do 9.50, Učenci malicajo v učilnicah (1. do 5. razred), učenci od 6. do 9. razreda pa malicajo v jedilnici. V Štanjelu malicajo v jedilnici učenci od 2. do 6. razreda.

Pri razdelitvi malice dežurajo vsi učitelji, ki so imeli pouk drugo šolsko uro.

Cena malice je 1,10 €, subvencija znaša 1,10 €

Kosilo
Kosilo se deli od 11.35 do 13.30.

Cena kosila je ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­3,30 €.

Popoldanska malica
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, čakajo na interesne dejavnosti ali glasbeno šolo, se lahko naročijo tudi na popoldansko malico. Popoldanska malica je kalorično šibkejša kot dopoldanska.

Cena popoldanske malice je 0,65 €.

Ključek za prehrano: Učenec prejme proti plačilu ključek za evidentiranje prevzetih obrokov v 1. razredu in ga v primeru izgube ali uničenja ponovno kupi.

Šola si pridružuje pravico do povišanja cen šolske prehrane, če se bodo spremenili stroški obrokov. Obračun prehrane vodi Elena Frankič.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici.

Dnevno evidenco prijav in odjav šolske prehrane vodi računovodkinja Elena Frankič. Obroke je potrebno odjaviti do 8.00, sicer ga mora koristnik plačati.

Z novim šol letom prehajamo na nov sistem odjave/prijave prehrane z nazivom mojaMALICA. Na spletni strani šole so navodila za prvo registracijo, aktivacijo računa in prijavo v sistem preko povezave https://malica.os-komen.si za nadaljnjo uporabo aplikacije »mojaMALICA«. Otroka lahko od obroka odjavite/prijavite do 8.00 tekočega dne.

V začetku šolskega leta v prvem razredu boste starši sklenili s šolo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane.

V kolikor prijavljate oz. odjavljate obrok za celo šolsko leto ter s tem spreminjate oddano Prijavo učenca na šolsko prehrano, morate to storiti pisno, z vsemi potrebnimi podatki.

Šolsko prehrano načrtuje in spremlja Komisija za šolsko prehrano (Katarina Vrabič, Mojca Ukmar, Agata Masten in en učenec), ki jo vodi Mirjam Rončel.

Postopke v zvezi z evidentiranjem, določanjem časa in načina odjave posameznega obroka ter načina seznanitve učencev in staršev s pravili, pravicami in postopki do subvencioniranja prehrane določata Pravila o šolski prehrani ter Pravila o subvencioniranju šolske prehrane.
Obrazec za prijavo na šolsko prehrano in odjavo od šolske prehrane dobite v zavihku Dokumenti.

(Visited 663 times, 3 visits today)
Dostopnost