Skoči na glavno vsebino

Učenci

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

 

V 7., 8. in 9. razredu letos izvajamo naslednje izbirne predmete:

Družboslovno-humanistični sklop

Filozofija za otroke – etična raziskovanja – FIE

Italijanščina 1 – II1

Italijanščina 2 – II2

Italijanščina 3 – II3

Likovno snovanje 1 – LS1

Likovno snovanje 2 – LS2

Likovno snovanje 3 – LS3

Vzgoja za medije – radio – RAD

Filmska vzgoja – FVZ

Verstva in etika – VIE

Naravoslovno-tehnični sklop

Šport za zdravje – ŠZZ

Šport za sprostitev – ŠSP

Izbrani šport – nogomet – IŠN

Načini prehranjevanja – NPH

Neobvezni izbirni predmeti 
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika (angleščine) kot neobvezni izbirni predmet.

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med italijanščino, umetnostjo in športom.

Opise ponujenih OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2024/2025 bomo objavili tukaj.

Opisi ponujenih NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2024/2025 so objavljeni tukaj.

Obrazec za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov zaradi glasbene šole in soglasje staršev za obiskovanje treh ur IP najdete v zavihku Dokumenti.

(Visited 218 times, 1 visits today)
Dostopnost