Skoči na glavno vsebino

dejavnosti in projekti

Zdrava šola

Zdrava šola – promocija zdravja v najširšem smislu

V okviru Zdrave šole bomo med urami oddelčne skupnosti izvajali aktivnosti v okviru inovacijskega projekta in šolskega projekta Zelišča kraške gmajne, v okviru katerih bomo realizirali različne cilje vzgoje za nenasilje, dviga samopodobe, razvijanja pozitivnih odnosov do narave in ljudi ter praktičnega učenja veščin kulturnega obnašanja. Na ta način se bomo vključili tudi v letošnjo republiško rdečo nit Zdravih šol: projekt VREDNOTE (»vredno-te«)

Nadaljevali bomo projekt Zdrav življenjski slog bomo še večjo pozornost namenili posameznim vsebinskim področjem (duševno zdravje, alkohol/tobak, prehrana, gibanje). slog bomo še večjo pozornost namenili posameznim vsebinskim področjem (duševno zdravje, alkohol/tobak, prehrana, gibanje).

V 4. . in 5 razredu bomo nadaljevali z izvajanjem programa Spodbujajmo nekajenje, v 8. razredu bomo tudi letos izpeljali projekt O tebi.

V povezavi z rdečo nitjo republiškega projekta ODNOS-si, Zmanjševanje neenakosti bomo po posameznih razredih izvajali različne dejavnosti, poudarek pa bomo dali tudi zdravstveno vzgojnim vsebinam (med rednim poukom ali med naravoslovnimi dnevi, v okviru raznih delavnic, ur oddelčnih skupnosti itd.):

1. razred – Zajčkova pot v šolo;
2. razred – Zdrav način življenja;
3. razred – Ko zmagajo mikrobi in sem bolan, Nosečnost in rojstvo;
4. razred – Zdrava prehrana, Varno na počitnice;
5. razred – Uf, to odraščanje;
6. razred – Osebna higiena v času odraščanja;
7. razred – Samopodoba;
8. razred – Motnje hranjenja;
9. razred – Ljubezen, varna in zdrava spolnost.

Od 1. do 5. razreda bodo učenci sodelovali v preventivnem zobozdravstvenem programu Zdravi zobje – lep nasmeh.

(Visited 59 times, 1 visits today)
Dostopnost