Skoči na glavno vsebino

OBČINSKO PRIZNANJE UČITELJICI

Profesorica matematike, Lucija Filipčič Križaj, že vrsto let, vse od šolskega leta 2012/13 leta na osnovni šoli v Komnu vodi interesno dejavnost robotike. Z njeno predanostjo otrokom, njeno motiviranostjo predaja svoje znanje o programiranju in robotiki učencem. Profesorica s svojo zagnanostjo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo navdihuje učence h kreativnemu oblikovanju robotov iz Lego kock ter raziskovanju možnosti, vztrajnosti pri premagovanju ovir pri programiranju. Programiranje in sestava robota ter premagovanje različnih ovir na tekmovalni areni je naloga fantov, ki svoje popoldneve skupaj z učiteljico Lucijo Filipčič Križaj preživljajo v kabinetu za robotiko. S poskušanjem, številnimi popravki in izboljšavami skušajo simulacijo nudenja robotske pomoči, ko reševalci zaradi nevarnega terena ne morejo do ponesrečenih, npr. pri potresu, premikati po terenu (progi) z neravnimi površinami. Robot, kateremu sprogramirajo različne senzorje se  mora Izogibati oviram in doseči t.i. žrtve, jih mora prepeljati do varne evakuacijske točke, kjer jih lahko ljudje prevzamejo in poskrbijo za njihovo zdravje (srebrne kroglice – preživeli, črna kroglica – mrtva oseba).

Učiteljica Lucija Filipčič Križaj je kot mentorica vzpodbujajoča oseba, jim svetuje, izziva k razmišljanju izven okvirjev in iskanju kreativnih rešitev težav, a hkrati fante navaja na prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve glede programiranja ter navajanja na neuspehe v določenih situacijah.

Predanost robotiki prinaša z leta v leto vidnejše rezultate tako na državnem, evropskem in tudi svetovnem merilu. Večino sredstev za kritje stroškov za udeležbo na tekmovanjih je bilo na njeno pobudo zbranih s strani donatorjev.

Največji uspehi fantov pod njenim mentorstvom  na tekmovanjih so:

 • 2013    državno prvenstvo:    tretje mesto
 • 2016    državno prvenstvo:     drugo mesto
 • 2017    državno prvenstvo:    tretje mesto
 • 2018    državno prvenstvo:    prvo mesto
 • evropsko prvenstvo (v Italiji – Monte Silvano): osmo mesto

 

 • 2019    evropsko prvenstvo (v Nemčiji – Hannover): prvo mesto (postali so evropski prvaki)
 • 2022    državno prvenstvo: prvo mesto v kategoriji osnovnih šol
 • prvo mesto v kategoriji srednjih šol
 • evropsko prvenstvo (na Portugalskem – Guimaraes): sedmo mesto

    2023  državno prvenstvo: prvo mesto v kategoriji osnovnih šol

 •   prvo mesto v kategoriji srednjih šol
 • evropsko prvenstvo (na Hrvaškem – Varaždin):  tretje mesto v kategoriji osnovnih šol,  deveto mesto v kategoriji srednjih šol

svetovno prvenstvo (v Franciji – Bordeaux):   

 • sedmo mesto v kategoriji srednjih šol
 • peto mesto v kategoriji Super team z ekipo ZDA

 2024 državno prvenstvo:

 • drugo mesto v kategoriji osnovnih šol
 • tretje  mesto v kategoriji srednjih šol

evropsko prvenstvo (v Nemčiji – Hannover):

 • drugo mesto v kategoriji osnovnih šol,  dvanajsto mesto v kategoriji srednjih šol

Z doseganjem državnih, evropskih in svetovnih uspehov je mentorica robotike na OŠ Komen, Lucija Filipčič Križaj, pripomogla k prepoznavnosti šole in občine Komen ter nenazadnje tudi Slovenije v svetu robotike za osnovnošolce in srednješolce.

 

Učiteljica Lucija Filipčič Križaj pa se lahko pohvali tudi z rezultati, ki jih dosegla z našimi učenci pred leti v okviru osmih matematičnih raziskovalnih nalog na državni ravni. Na državnem tekmovanju so tri raziskovalne naloge (Lastnosti številskih mrež, Kako lahko zrcalimo, Kako lahko razdelimo trikotnik) osvojile zlato in pet srebrnih priznanj.  

 

Učiteljica Lucija Filipčič Križaj pa ni uspešna samo na tekmovanjih z našimi učenci, uspešna je tudi z  dijaki Srednje šole Sežana, kjer je tudi zaposlena.

V lanskem šolskem letu je bila mentorica dijakom, ki so osvojili prvo mesto na državnem tekmovanju v podjetniških idejah mladih Popri (Aplikacija HitHot), bili so pa tudi drugi na mednarodnem tekmovanju Popri v Sarajevu. 

 

ISKRENE ČESTITKE UČITELJICI LUCIJI.

(Visited 71 times, 1 visits today)
Dostopnost